Mår

HUSMÅR FLYTTER OFTEST IND PÅ LOFTET

Husmåren er et alvorligt skadedyr at få, de “flytter” gerne ind på lofter.
De gnaver ikke i træet, men ødelægger isolerings materiale og deres ekskrementer stinker kraftigt.
Hører du høje lyde fra loftet, kan det være en husmår. er det gnaverlyde, er det ikke en husmår, men formentlig rotter eller mus.
Bekæmpelsen er indfangning, herefter udsættes de ude i naturen igen ude i det fri og væk fra bygninger.