Hvepse

August er høj sæson for hvepse.

Hvepse kan være ubehagelig, nærgående og stikke. Det kan medføre en allergisk reaktion. Hvis du skulle blive stukket, kan du med fordel tage en gang antihistamin f.eks Benadryl.

Hvepse bygger bosteder som under udhæng, mellem brædder generelt i sprækker og huller rundt om på bygningen

Et tydeligt tegn på hvepsebo, er hvis du observerer flere flyvende hvepse omkring din bolig, eller vindue i etagebyggeri og tit under tagudhæng

Du kan have murbier som holder til i fuger mellem mursten eller lignede steder.